ეკო კალენდარი ბეჭდვა ელფოსტა
თარიღი მოვლენა  
       
თებერვალი  
2 მსოფლიო ჭაობების დღე
19 ზღვის ძუძუმწოვრების დავის დღე
   
მარტი  
14 მდინარეების დაცვის საერთაშორისო დღე

 15

მსოფლიო ცხოველთა უფლებების დღე
22 მსოფლიო წყლის დღე
23 მსოფლიო მეტეოროლოგიის დღე
   
აპრილი  
1 საერთაშორისო მფრინველების დღე
7 მსოფლიო ჯამრთელობის დღე
22 დედამიწის დღე
   
მაისი  
9 ევროპის დღე

10-11

მსოფლიო გადამფრინავ მფრინველების დღე
22 ბიომრავალფეროვნების დღე
31 თამბაქოს საწინააღმდეგო დღე
   
ივნისი  
1 მსოფლიო ბავშვთა დაცვის დღე
5 მსოფლიო გარემოსდაცვის დღე
8 მსოფლიო ოკეანების დღე
17 მსოფლიო სერტიფიცირების დღე
   
სექტემბერი  
16 ოზონის დაცვის საერთაშორისო დღე

18

მსოფლიო წყლის მონიტორინგის დღე
21 საერტაშორისო მშვიდობის დღე

22

მსოფლიო უზრუნველყოფის დღე

24

მსოფლიო წყლისცხოველების დღე

25

მსოფლიო ტურიზმის დღე
   
ოქტომბერი  
4 ცხოველების დაცვის დღე
6 გარემოსდაცვის დღე
11 ბუნებრივი კატასტროფების შეჩერების დღე

 16

მსოფლიო საკვების დღე
   
ნოემბერი  
6 მსოფლიო დღე გარემოს დაცვისთვის შეიარაღებულ კონფლიკტების დროს
   
დეკემბერი  
1 მსოფლიო შიდცის საწინააღმდეგო დღე
3 პესტიციდების საწინააღმდეგო დღე
 11 საერთაშორისო მთების დღე