სერვისი ბეჭდვა ელფოსტა

1. ლანდშაფტის დიზაინი                                                   home5                                              

2. ნიადაგის შესწავლა 

3. გაშენების დაგეგმარება

4. ფართობის მომზადება ნერგების დასარგავად

5. ნერგების ტრანსპორტირება

6. ნოყიერი მიწის ნაზავის მოწოდება

7. ნერგების დარგვა და გრძელვადიანი მოვლა

8. გამოცდილი დიზაინერების და მებაღეების პროფესიონალური კონსულტაცია

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1-2