ფასები ბეჭდვა ელფოსტა
დასახელება
რაოდენობა
სიმაღლე
ფასი GEL
Acer velutinum

დიადი ბოყვი

10 000
0.30-0.60
3.00-3.50

Acer velutinum

клен
величествонниый

მთის ბოყვი

მთის ბოყვი

Acer pseudoplatanus

Клен постролистный

Acer campestre

მინდვრის ნეკერჩხალი

10 000
0.80-1.00
2.00-2.50

Acer campestre

Клен полевой

მთის ნეკერჩხალი

მთის ნეკერჩხალი

10 000
0.80-1.00
2.00-2.50

Acer traitvetteri

Клен высокогорный

Castanea sativa

ჩვეულებრივი წაბლი

25 000
0.80-1.00
3.00-3.50

Castanea sativa

Каштан культупный

Aesulus lippocastanum

ცხენის წაბლი

40 000
0.20-0.60
2.00-2.50

Aesulus hippocastanum

Каштан конской

Fraxinus oxucarpa

მახვილნაყოფა იფანი

80 000
0.10-1.00
2.00-3.00

Fraxinus Excelsior

Яинь обикновенный

Caltis caucasi

კავკასიური აკაკი

3 000
0.80-1.00
3.00-3.50

Caltis caucasieca

Каркас Кавказский

Prunus divaricata

ტყემალი

Prunus divaricata

Слива (Алыга)

Quercus longipes

ჭალის მუხა

10 000
0.40-0.50
2.00-2.50

Quercus longipes

Дуб черешгатый

Quercus

მუხა ქართული

2 000
0.20-0.60
2.00-2.50

Quercus Iberica

Дуб Грузинский

Quercus

მუხა აღმოსავლეთის

2 000
0.20-0.60
2.00-2.50

Quercus Macranthera

Дуб ВЫсокогорный

საპნის ხე

საპნის ხე

ENG

RUS

Juglan regia

ჩვეულებრივი კაკალი

300
0.20-0.60
2.00-2.50

Juglans regia

Орех Грецкий

Carua olivaeformis

პეკანი ნამდვილი

5 000
0.30-0.50
2.00-3.00

Caria Pekan

Кариа Пекан

Pinus eldaica

ელდარის ფიჭვი

Pinus eldaica

Сосна Елдарская

Picea orietalis

აღმოსავლეთის ნაძვი

Picea orietalis

Елъ восточная

Abiesnordma-niana

კავკასიური სოჭი

Abies nordmanniana

Пихма кавказская

Cedrus deodara

ჰიმალაის კედარი

Cedrus deodara

Кедр Гималаиский

Cedrus deodara

კედარი ატლასის

Cedrus atlantica

Кедр атласный

Cedrus deodara

ფიჭვი შავი

Pinus nigra

Сасна черная

Cedrus deodara

ნაძვი ვერცხლისებური

Picea orientalis

Ель серебристый

Cedrus deodara

ბიოტა აღმოსავლეთის

Biota orientalus

Биота восточная

Cupressus sempervirens

მარადმწვანე კიპაროზი

10 000
0.40-0.50
0.70-1.80

Cupressus sempervirens

Кипарис вечно зелэный

Thuia occudentais

აღმოსავლეტის ტუია

4 000
0.15-0.25
3.00-3.50

Thuia occudentais

RUS

Acer velutinum

კოლხური ბზა

Buxus colchica

RUS

Ligustrum vulgare

კვიდო

25 000
0.60-0.70
1.00-1.50

Ligustrum vulgare

RUS

Pinica granatum

ჩვეულებრივი ბროწეული

20 000
0.80-1.00
5.00-5.50

Pinica granatum

RUS

Populus puramidalis

პირამიდული ვერხვი

18 000
1.80-2.50
2.00-2.50

Populus puramidalis

RUS

Laurocerasus officinalis

წყავი

Laurocerasus officinalis

RUS

Hippophae rhamnoides

ქაცვი

15 000
0.60-1.50
2.00-3.00

Hippophae rhamnoides

RUS

Ssalix

ტირიფი

15 000
1.80-2.50
1.50-2.00

Ssalix

RUS

კორფის მუხა

კორფის მუხა

1 000
0.80-1.00
2.00-2.50

Quercus sobar

Дуб пробковый

Pastacia mitica

საკმელის ხე

1 500
0.30-0.50
20.00

Pastacia mitica

RUS

Tilia caucasica

კავკასიური ცაცხვი

60 000
0.10-0.50
2.00-2.50

Tilia caucasica

Лина кавказская

Carua olivaeformis

შავი ფიჭვი

3 000
1.0-1.5

Pinus nigra

RUS

Pinus sosnowski

ჩვეულებრივი ფიჭვი

7 000
1.0-1.5

Pinus sosnowski

Сосна Обыкновенная

Betula pendula

არყის ხე

Betula

Береза

უზანი

უზანი

Viburnum lantana

Гордовина

დეკა

დეკა

ENG

RUS

თუთა

თუთა

Morus elba

Шековица - Тута

თუთა

ხურმა ჩვეულებრივი

Diospyrus lotus

Хурма обыкновеновеная

მაჟალო ვაშლი

მაჟალო ვაშლი

Malus orientalis

Яблоня лесная

პანტა ჩვეულებრივი

პანტა ჩვეულებრივი

Pyrus communis

Груша овыкновенная

ნუში ჩვეულებრივი

ნუში ჩვეულებრივი

Amygdalus communis

Миндаль овыкновенная

კევის ხე

კევის ხე

Pistacia mutica

Кевовы дерево

ჯონჯოლი ჩვეულებრივი

ჯონჯოლი ჩვეულებრივი

Staphilea pinnatas

Кмначка перистая

აკაცია

აკაცია

Acacia

Акациа

კატალპა

კატალპა

Catalpa speciosd

Катальня овыкновенная

მაგნოლია

მაგნოლია

Magnolia

Магнолия

თხილი

თხილი

Corulus

Орехы

მაყვალი უეკლო

მაყვალი უეკლო

ENG

RUS

ჟოლო

ჟოლო

ENG

RUS

მოცხარი შავი

მოცხარი შავი

Ribes nigrum

Смородина черная

იოშთა

იოშთა

ENG

RUS

ზღმარტლი

ზღმარტლი

ENG

RUS

კოწახური

კოწახური

ENG

RUS