მისამართი:
შ.პ.ს საქართველოს მარანი
ატენის ქ.6/8 მე-2 სართული ბ. 75/76
თბილისი, 0179 საქართველო

ტელეფონი: +995 32 2915910; ფაქსი +995 32 915920
Mobile: +995 599 39 65 57